Fredsposten

   

Fredsposten grundades av prosten Edvin Stenwall i nov/dec 1926 och ges numera ut av Garantiföreningen för Finlands Fredsförbund rf.
Fredsposten är miljömärkt med Svanen.

Fredsposten 3/2016 hade temat ”Religion, fred, utveckling”.
Läs tidigare temanummer.