Fredspostens temanummer

3 2016: Religion, fred, utveckling

3 2015: Kvinnor, fred och utveckling

3 2014: Efter kolonialismen

3 2013:Handla för rättvisa