Anvisningar till skribenter

 • – Doc eller docx (Word)
 • – OBS! Vi tar inte emot textmaterial i dot-format
 • – Font Arial
 • – Fontstorlek 14 p
 • – Radavstånd 1
 • – Sätt ut mellanrubriker ifall texten är lång.
 • – Beroende på layouten lyfter vi ibland upp ett citat ur texten. Ifall du har ett favoritcitat ur din text får du gärna föreslå det.
 • – Illustrationer bör helst vara i tiff och med minst 300 dpi i original för optimalt resultat vid tryckning. Andra format och lägre upplösning går också att använda även om de inte är optimala.
 • – OBS! Infoga inte några bilder i textdokumentet! Alla illustrationer bör skickas som egna bildfiler.
 • – Skriv färdiga bildtexter och bifoga dem i slutet av textdokumentet. (Kom ihåg att hänvisa till respektive bildfilnamn.)
 • Uppge fotografen eller upphovsrättsinnehavaren i bildtexten. Om det inte är din egen bild behöver vi tillstånd för publiceringen.
 • – Skriv ditt namn och en presentation av dig själv i slutet av artikeln
 • – Meddela din adress för friexemplar av numret