Anvisningar till skribenter

  • – Doc eller docx (Word)
  • – Font Arial
  • – Fontstorlek 14 p
  • – Radavstånd 1
  • – Illustrationer bör helst vara i tiff och med minst 300 dpi i original för optimalt resultat vid tryckning.
  • – OBS! Infoga inte några bilder i textdokumentet! Alla illustrationer bör skickas som egna bildfiler.
  • – Skriv färdiga bildtexter och bifoga dem i slutet av textdokumentet. (Kom ihåg att hänvisa till respektive bildfilnamn.)
  • Uppge fotografen eller upphovsrättsinnehavaren i bildtexten. Om det inte är din egen bild behöver vi tillstånd för publiceringen.
  • – Skriv ditt namn och en presentation av dig själv i slutet av artikeln
  • – Meddela din adress för friexemplar av numret